Hoe te verwijzen

Verwijzingen ontvangen we bij voorkeur via Zorgmail.

Edifact adres: fertiliteitskliniektwentemcepd@zorgmail.nl
Zorgmailnummer: 500102007
Ons AGB-code: 2222 0440
Verwijsbrieven per mail: secretariaat@fertiliteitskliniektwente.nl
 
Wij hebben geen aansluiting op Zorgdomein.
 

Wilt u in de verwijzing de volgende gegevens opnemen:

BSN
Naam
Adresgegevens
Geboortedatum
Mobiel nummer
Reden verwijzing
Recente anamnese