Hoe te verwijzen

Wilt u in de verwijzing de volgende gegevens opnemen:

BSN
Naam
Adresgegevens
Geboortedatum
Mobiel nummer
Reden verwijzing
Recente anamnese

Verwijzingen ontvangen we bij voorkeur via Zorgmail.
Edifact adres: fertiliteitskliniektwentemcepd@zorgmail.nl
Ons AGB-code: 2222 0440


Verwijsbrieven per mail: secretariaat@fertiliteitskliniektwente.nl

Wij hebben geen aansluiting op Zorgdomein.