Vertel het ons

Complimenten, suggesties en verbeterpunten.

Wilt u een suggestie doen, een compliment geven of een verbeterpunt aanreiken?
Dat kan door de behandelaar persoonlijk aan te spreken of u kunt mailen via ons contactformulier op onze website.Klachten.
Mocht u ontevreden zijn over uw bezoek, onderzoek of behandeling, dan willen wij graag dat u deze onvrede of klacht(en) aan ons meldt.
Wij adviseren u eerst te praten met de betrokken zorgverlener(s). Vaak lost zo’n gesprek het probleem op. Is dit niet het geval, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen door een mail te sturen via ons contactformulier op onze website.

U ontvangt, nadat uw klacht is ontvangen, een ontvangstbevestiging. Een van de klachtenbemiddelaars neemt dan contact met u op en bespreekt met u de mogelijkheden om tot een oplossing voor uw klacht te komen.
Wanneer u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtbemiddeling dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak over de klacht en is bevoegd een schadevergoeding toe te kennen.

Fertiliteitskliniek Twente is zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg voorschrijft, aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.