IUI

Wat is een IUI?

Intra-uteriene inseminatie (IUI) is het inbrengen van opgewerkte zaadcellen in de baarmoederholte. In de meeste gevallen zal de IUI plaatsvinden in een cyclus waarbij de eicelgroei wordt gestimuleerd met hormonen. De arts kan met u bepalen of de IUI in een eigen cyclus wordt gedaan. 

Intra-uteriene inseminatie kan de kans op een zwangerschap verhogen, doordat op het juiste moment in de cyclus de meest beweeglijke zaadcellen dicht bij de vrijgekomen eicel worden gebracht. Zo hoeven de zaadcellen niet op eigen kracht de vaak moeilijke barrière van de baarmoedermond te passeren. In het lichaam van de vrouw (meestal in de eileider) kan dan een bevruchting plaatsvinden, waarna de bevruchte eicel zich in de baarmoeder kan innestelen en een zwangerschap kan ontstaan. Om de kans op zwangerschap te vergroten, krijgt u medicijnen voorgeschreven die de eierstokken stimuleren. Op die manier komen twee of drie eicellen tot ontwikkeling in plaats van maar één eicel (zoals in de natuurlijke cyclus). IUI in de gestimuleerde cyclus wordt onder meer toegepast bij paren, bij wie de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap niet gevonden is.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vooraf aan het starten van een behandeling krijgt u van ons digitaal video-instructie over de behandeling en digitale medicatie-instructie.

Op de eerste dag van de menstruatie neemt u contact op met ons via het contactformulier.

We regelen dan met u een afspraak om medicatie op te halen en een afspraak voor een echo. De arts zal vooraf bepalen of een uitgangsecho nodig is.U start met uw medicatie (tablet of injecties) veelal op cyclusdag 3.
Er wordt een echo-afspraak gepland om de groei van de follikels te beoordelen.
Het kan zijn dat er nog een echo volgt voordat er een inseminatie kan worden afgesproken.
U hoort wanneer u mag stoppen met uw hormooninjecties en wanneer u de éénmalige hcg-injectie mag om een ovulatie (eisprong) te plannen. Deze zorgt ervoor dat er 24-40 uur later een ovulatie plaatsvindt.
De inseminatie wordt rond die periode gepland.
Daarbij zal u advies krijgen om ook zelf te vrijen omdat een eisprong eventueel eerder kan plaatsvinden.

Inleveren van Sperma

Afhankelijk van het tijdstip van de inseminatie krijgt u een tijd voor het inleveren van het sperma.
U kunt dit (in de meeste gevallen) thuis produceren door middel van masturbatie en opvangen in een door ons meegegeven steriel potje.
Van belang is dat het sperma wordt opgevangen in uitsluitend dat potje. Omdat andere materialen zaaddodend kunnen zijn.
Het sperma moet op kamertemperatuur blijven en het liefst binnen 1 uur worden afgegeven. Bij het afspreken van de IUI krijgt u een potje mee.
De analist zal dan het sperma gaan bewerken voor de inseminatie en dat neemt ongeveer 1.5-2 uur tijd in beslag.

Soms lijkt het of u maar weinig zaad produceert, maar het is voldoende voor opwerken.
De kwaliteit is nooit constant. Ziekte(koorts), medicijngebruik of de leefstijl beïnvloeden de uitslag.

Insemineren

De inseminatie zelf is een eenvoudige, meestal pijnloze ingreep. Nadat de verpleegkundige een speculum (eendenbek) heeft ingebracht, wordt een dun slangetje door de baarmoederhals tot in de baarmoederholte geschoven. De kweekvloeistof met de zaadcellen wordt dan langzaam ingespoten. De hele ingreep duurt slechts enkele minuten. Na afloop mag u direct weer opstaan. Daarna kunt u uw normale bezigheden hervatten.

Zwanger of niet zwanger?

Als u veertien dagen na de inseminatie nog niet bent gaan menstrueren, is de kans groot dat u zwanger bent. U mag dan zelf een zwangerschapstest doen.
Wanneer u gaat menstrueren, is de behandeling helaas niet gelukt. Wilt u het resultaat van de behandeling aan ons doorgeven? Is uw menstruatie anders dan normaal, neem dan ook contact met ons op. Als de behandeling niet geslaagd is, kunt u over het algemeen direct met een volgende behandeling beginnen.

Complicaties
Soms komt het voor dat u de avond of nacht na de inseminatie heftige buikpijn krijgt. De baarmoeder kan verkrampen door de hoeveelheid lucht die is meegegaan tijdens de inseminatie of de aanwezigheid van prostaglandine in het zaadvocht kunnen dit veroorzaken. Buiten het feit dat dit soms zeer pijnlijk kan zijn, hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. De pijn zal de dag erna verdwenen zijn en u mag tijdens deze buikpijn wel paracetamol innemen.

Indien er teveel follikels tot rijping zijn gekomen zal de arts besluiten om niet te insemineren in de huidige cyclus, vanwege het risico tot een meerling zwangerschap. U krijgt dan het advies om niet of beschermd te vrijen.

Als blijkt dat het aantal goede zaadcellen na bewerking erg laag is, wordt er wel geïnsemineerd. Dat kan éénmalig zijn, mocht dit een volgende keer weer het geval zijn dan adviseren wij om een overleg met de arts te plannen.

Kans op zwangerschap
De kans op zwangerschap is per behandeling ongeveer vijftien procent. Dit betekent dat meestal meerdere behandelingen nodig zullen zijn. Het niet-slagen van de behandeling kan vragen oproepen. Ook het telkens verwerken van de teleurstelling kan moeilijk zijn. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met uw arts of aan extra ondersteuning van ons is dit vanzelfsprekend mogelijk.

Aantal behandelingen
Over het algemeen worden in het geval van onverklaarde verminderde vruchtbaarheid zes inseminatiebehandelingen gedaan. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken. Uw arts zal vóór de start van de behandeling het aantal behandelingen met u afspreken. Zo nodig wordt dit aantal in de loop van de behandeling aangepast.

Wachttijd
Er is geen wachtlijst voor IUI.