Privacy Wetgeving AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt er één centrale privacywet, de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), voor de verwerking van persoonsgegevens in de EU.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is hiermee niet langer actief.

Klik hier voor meer informatie over deze Europese Privacy Wetgeving.

Wat is de AVG
Deze nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), geldt voor alle lidstaten van de EU en zorgt daardoor voor een uniform beleid op het gebied van gegevensbescherming. Het doel van deze wet is om de privacy van burgers te waarborgen en ze te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.

Zo zorgt de AVG onder andere voor:
• Versterking en uitbreiding van privacyrechten
• Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
• Uniforme bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders

Hoe mag FKT uw persoonsgegevens verzamelen?
Fertiliteitskliniek Twente mag volgens de AVG in de volgende situaties persoonsgegevens van u als patiënt verzamelen en verwerken:
• Met toestemming van u
• Bij vitale belangen
• Bij wettelijke verplichting
• Bij een overeenkomst
• Als dit voor het algemeen belang dient
• Bij gerechtvaardigd belang

Veilige gegevens verwerking
Uiteraard geldt bij elk van deze situaties dat de gegevensverwerking veilig en volgens de AVG moet gebeuren, privacy recht:
• Het recht op inzage
• Het recht op beperking van de verwerking
• Het recht op rectificatie en aanvulling
• Het recht op dataportabiliteit

Klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u melden aan kwaliteit@fertiliteitskliniektwente.nl.
Uw klacht zal afgehandeld worden door de Functionaris Gegevensbeschermer verbonden aan onze kliniek.