Meest gestelde vragen

1. Waarom krijgen zowel ik als mijn partner een factuur?

Als vruchtbaarheidsproblemen voorkomen binnen een relatie dan wordt er onderzoek gedaan naar beide partners om te onderzoeken wat ieders rol is in het probleem en/ of de behandeling. Dit kan door het afnemen van vragenlijsten, gesprekken en/of eventueel aanvullend onderzoek. De kosten hiervoor worden bij de betreffende persoon in rekening gebracht.

In Nederland worden de regels, zoals deze, voor kosten van de zorg bepaald door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZA), www.nza.nl.

Fertiliteitszorg valt onder de basiszorg en zal (deels*- zie antwoord vraag 6) vergoed worden door uw zorgverzekeraar. In alle gevallen zal eerst uw eigen risico worden aangesproken door de zorgverzekeraar.
In het tarievenoverzicht kunt u de tarieven met een korte omschrijving vinden.

2. Ik heb maar 1 consult gehad en toch krijg ik een factuur voor een behandeling?

Als u maar één consult heeft gehad en toch een factuur heeft ontvangen dan zal dat in de meeste gevallen betekenen dat er een intakegesprek is geweest, eventueel met een vervolgafspraak (in de kliniek of telefonisch), een vaginale echo en/of laboratoriumonderzoek. U ontvangt in dat geval een rekening voor het verrichten van een oriënterend fertiliteitsonderzoek.

De kosten die voor het fertiliteitsonderzoek in rekening worden gebracht liggen vooraf al vast. Dat is landelijke bepaald door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit. Zo is afgesproken dat de kosten voor het oriënterend fertiliteitsonderzoek een vast minimum bedrag betreffen voor alle onderzoeken die in de eerste 90 dagen plaatsvinden. Hierdoor kan het zijn dat de rekening voor een enkel bezoek even hoog is als de rekening voor iemand die veel meer onderzoeken nodig heeft in dezelfde periode.

Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit zijn er tarieven vastgesteld die voor onderzoek en behandelingen in rekening worden gebracht. In deze tarieven zijn alle kosten meegerekend die hiervoor gelden. Deze kunt u vinden in onze tarievenoverzicht of via de site van de Nederlandse Zorgautoriteit.
1 consult zal dus altijd tot een factuur leiden, ongeacht de duur van de afspraak.

3. Ik heb alleen een intakegesprek gehad en bleek gelijk zwanger te zijn. Ik krijg toch een factuur voor behandeling?

Zie antwoord vraag 2.

 

4. Waarom moet ik zo veel geld betalen voor een gesprek van 10 minuten?

Zie antwoord vraag 2.

5. Kan ik niet alleen voor het intakegesprek betalen?

Helaas is het niet mogelijk om alleen voor het intake gesprek betalen. Het intake gesprek is onderdeel van het fertiliteitsonderzoek. Zie verder antwoord 2

6. Valt de behandeling onder de vergoeding door mijn zorgverzekeraar?

Fertiliteitszorg valt in Nederland onder de basiszorg. Hierdoor zal fertiliteitsonderzoek en de meeste behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar maar bent u wel verplicht om jaarlijks het eigen risico te betalen.
Wij adviseren altijd vooraf te controleren of uw zorgverzekeraar een contract heeft met onze kliniek.
Dit overzicht kunt u vinden op onze website.

Bij een gecontracteerde zorgverzekeraar zal de nota door ons worden doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar, de zorgverzekeraar betaalt ons uit en u krijgt een overzicht van de zorgverzekeraar van de uitbetaling.
Bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar krijgt u de nota thuis gestuurd. U dient deze aan ons te betalen en de nota te declareren bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding die u van uw zorgverzekeraar terug krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis.

7. Waarom krijg ik nu pas een factuur?

Er is door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat de nota aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Een voorwaarde is de looptijd van een behandeling. In sommige gevallen mag deze pas gedeclareerd worden nadat deze 120 dagen heeft gelopen. In deze periode worden dan alle consulten, onderzoek etc. in deze behandeling geregistreerd. Dat kan dus betekenen dat u bijvoorbeeld pas na ca. 5 of 6 maanden een factuur krijgt.
Verdere uitleg hierover kunt u vinden: Patienten-informatie/Tarieven-en-vergoedingen/Wat-betaal-ik-voor-een-behandeling

8. Waarom krijg ik toch een factuur terwijl ik ben overgestapt naar een gecontracteerde zorgverzekeraar?

Zie antwoord vraag 7.

Het kan zijn dat u toch een factuur krijgt van uw “oude” gecontracteerde zorgverzekeraar in het jaar dat u al overgestapt bent naar een gecontracteerde zorgverzekeraar. Dit heeft te maken met de looptijd van een behandeling of onderzoek.
Stel u heeft een eerste consult op 1 november. In december stapt u over naar een andere zorgverzekeraar. In januari heeft u nog een behandeling. Dan kan het zijn dat de behandeling van januari nog binnen de looptijd van de factuur van 1 november valt en dus nog bij uw oude zorgverzekeraar terecht komt.

9. Wat zijn de kosten van een behandeling?

Het volledige tarievenoverzicht kunt u vinden op onze prijslijst.

 

10. Ik krijg een factuur voor medicatie voor een behandeling die ik niet heb gedaan

Als u een factuur krijgt voor medicatie voor een behandeling die u niet heeft gedaan dan zal dit meestal zijn omdat de betreffende behandeling gepland was maar niet door is gegaan.

Op het moment dat er met u is afgesproken dat u een behandeling met medicatie zal starten dan zal de medicatie vooraf voor u worden besteld. Zodra u de medicatie bij ons heeft opgehaald, wordt het geregistreerd en in rekening gebracht.
In enkele gevallen mag/kan er om bepaalde (medische) redenen niet worden gestart. In dat geval heeft u medicatie ontvangen voor een behandeling die u niet heeft gedaan. Helaas is het niet mogelijk om de medicatie weer in te nemen.

Is dit niet aan de hand; neemt u dan contact op via het contactformulier op onze website, om te kijken of er een fout is gemaakt bij de registratie.

11. Ik heb een factuur gedeclareerd maar die is afgewezen door de zorgverzekeraar, wat moet ik doen?

Als u een factuur van ons heeft, die is afgewezen door de zorgverzekeraar dan geeft de zorgverzekeraar daarbij vaak een reden van afwijzing op. Er ontbreken bijv. bepaalde codes of gegevens op de factuur.
U kunt met deze vraag direct contact opnemen met Cure4 – info@cure4.nl -  of via het contactformulier op onze website.
Vermeld altijd u naam en geboortedatum zodat de juiste gegevens erbij kunnen worden gezocht, en de reden van afwijzing.

 

12. Ik heb geen (Nederlandse) zorgverzekering. Kan ik bij jullie een behandeling krijgen?

Als u geen Nederlands zorgverzekering heeft dan is het onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk om een behandeling bij ons te krijgen. Wilt u in dat geval vooraf contact opnemen via het contactformulier op onze website.

Als het mogelijk is om de behandeling te verrichten dan zal de factuur voorafgaand aan de behandeling/onderzoek moeten worden betaald.