Opslagkosten sperma-eicellen of embryo's

Opslagkosten sperma, eicellen of embryo's


Voorafgaand aan het in bewaring geven van uw sperma, eicellen of embryo’s in onze kliniek heeft u een bewaarovereenkomst getekend.
Hierin zijn we o.a. overeengekomen:

• dat u in eerste instantie een bewaarovereenkomst heeft voor een jaar en dat 
   deze nadien schriftelijk kan worden verlengd;

• dat er kosten in rekening worden gebracht voor het bewaren.

Heeft u sperma, eicellen of embryo’s bij ons in bewaring dan zult u na een jaar een brief van ons ontvangen met de vraag of u de bewaarovereenkomst wilt verlengen. Indien u de bewaring wenst voort te zetten dan versturen wij een rekening voor de bewaarkosten voor het komende jaar. Afhankelijk van de afspraken met uw zorgverzekeraar gaat deze rekening direct naar uw zorgverzekeraar of ontvangt u de rekening zelf.

Voor huidige tarieven verwijzen wij u naar onze prijslijst