Opslagkosten sperma-eicellen of embryo's

Opslagkosten sperma, eicellen of embryo's


Voorafgaand aan het in bewaring geven van uw sperma, eicellen of embryo’s in onze kliniek heeft u een bewaarovereenkomst getekend. Hierin zijn we overeengekomen:

• dat u in eerste instantie een bewaarovereenkomst heeft voor een jaar en dat  
   deze nadien schriftelijk kan worden verlengd;
• dat er kosten in rekening worden gebracht voor het bewaren.

Heeft u sperma, eicellen of embryo’s bij ons in bewaring dan zult u na een jaar een brief van ons ontvangen met de vraag of u de bewaarovereenkomst wilt verlengen. Indien u de bewaring wenst voort te zetten dan versturen wij een rekening voor de bewaarkosten voor het komende jaar. Afhankelijk van de afspraken met uw zorgverzekeraar gaat deze rekening direct naar uw zorgverzekeraar of ontvangt u de rekening zelf.

Voor huidige tarieven verwijzen wij u naar onze prijslijst

Als u de bewaring wilt beëindigen staat zowel in de bewaarovereenkomst als in de brief die wij sturen een toelichting hoe u dat kenbaar kunt maken.
Dit formulier kunt u ook hier downloaden.

Vanwege een administratieve achterstand die wij op dit gebied hebben gehad kan het zijn dat het eerste bericht hierover langer dan een jaar na het tekenen van de eerste overeenkomst is. Onze excuses hiervoor.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.