Grenzen aan behandelen

Voor elke patiënt zal kritisch worden beoordeeld of een behandeling zinvol of mogelijk schadelijk is.
Voor leeftijd en BMI zijn in onze kliniek strikte grenzen afgesproken.
Wilt u met uw verwijzing en / of counseling van de patiënt hier rekening mee houden om geen valse verwachtingen te scheppen?

Welke patiënten bieden wij geen behandeling:
  1. Patiënten met een BMI > 35
    Patiënten met een BMI boven de 35 behandelen wij niet vanwege de gezondheidsrisico's van een behandeling en een zwangerschap. Daarnaast is de kans op een succesvolle behandeling kleiner. Deze categorie patiënten kan eventueel wel een lifestyle aanpassingstraject worden aangeboden.
  2. Patiënten > 42 jaar
    Bij patiënten boven de 42 jaar wordt geen vruchtbaarheidsbevorderende behandeling meer verricht. Bij patiënten boven de 40 jaar zal zeer kritisch gekeken worden of een behandeling nog kans verhogend is.