Patienten tevredenheidsonderzoek

Een aantal keer per jaar krijgt u van ons een mail waarin we aan u vragen een 'Tevredenheidsenquête' digitaal in te vullen.

Deelname aan deze digitale enquête, geeft ons de mogelijkheid om continu aandacht te blijven houden voor de kwaliteit van zorg die wij aan u leveren.

Hiermee bieden wij onze patiënten de mogelijkheid suggesties ter verbetering met ons te delen.
Deelname aan de enquête is anoniem en de gedeelde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Vanuit het keurmerk ZKN en ISO 9001 wordt verwacht de patiënt tevredenheid jaarlijks te meten.

Volledige resultaten afgelopen jaar: klik hier

We stellen het enorm op prijs dat deze wordt ingevuld.
Hartelijke dank voor uw medewerking!