Kosten KID behandeling

 

Kosten van de KID behandeling:

 


Zoals u wellicht heeft gehoord heeft er sinds 1 april 2020 een verandering plaats gevonden in de vergoedingen KID behandeling voor alleenstaanden en lesbische stellen.
Voor actuele informatie verwijzen wij u naar:  NVOG  (Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie)

De kosten voor follikelmonitoring en inseminatie inclusief medicatie worden, afhankelijk van uw polis, vergoed door uw zorgverzekeraar.
Het fertiliteitsonderzoek wordt niet vergoed.
Bij gebruikmaking van donorsemen ( donorsperma), komen extra kosten voor aanschaf, transport, opslag, screening en administratie voor rekening van de patiënt.

Deze kosten worden NIET door de verzekeraar vergoed.
U ontvangt na akkoord van de arts een betaalverzoek.

•  Fertiliteitsonderzoek € 192,50
•  Transport, administratie en opslag donorsemen  € 200,00  
•  Screening(en)  € 100,00  p.p. (eenmalig)
•  Donorsemen per rietje € 315,00 

Zijn er na het eerste jaar nog rietjes in bewaring, dan worden bewaarkosten in rekening gebracht.
Voor de huidige tarieven verwijzen wij u naar onze prijslijst.

Voor informatie kunt u contact opnemen via ons contactformulier op de website