Declaratie procedure

Om op de juiste wijze te factureren zijn uw gegevens nodig. Bij uw eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Let op dat uw gegevens kloppen !

Wanneer uw zorgverzekeraar een contract heeft met Fertiliteitskliniek Twente, dan wordt uw behandeling volgens de verzekeringsvoorwaarden vergoed. U ontvangt geen factuur van de kliniek; deze wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Wanneer gegevens ontbreken of onjuist zijn kan niet rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden en krijgt u de factuur thuis gestuurd. U dient de factuur te voldoen aan Fertiliteitskliniek Twente en de factuur vervolgens te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met Fertiliteitskliniek Twente, dan krijgt u de factuur thuis gestuurd. U dient de factuur aan Fertiliteitskliniek Twente te betalen waarna u de factuur bij de zorgverzekeraar declareert.

Voor vragen over uw factuur klik hier