Wat betaal ik voor een behandeling

DBC systematiek.

Een diagnose-behandelcombinatie (dbc) - tegenwoordig beter bekend als DBC-zorgproduct – is een code van negen cijfers die iets zegt over de inhoud van het totaal aan ziekenhuisactiviteiten (diagnostisering, behandeling en controles). Met andere woorden, aan de hand van de DBC krijgt men informatie over het totale behandeltraject. DBC-zorgproducten worden gebruikt binnen de specialistische ziekenhuiszorg evenals de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De arts of behandelaar bepaalt welke DBC wordt afgegeven.

Waarom zijn er DBC’s?

De overheid wil tot op zekere hoogte marktwerking in de zorg stimuleren. Het huidige DBC-systeem biedt daar mogelijkheden toe, omdat:

  • Ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar kunnen onderhandelen over de prijs en kwaliteit van zorg en behandelingen. De consument kan hier uiteindelijk van profiteren.
  • Er meer transparantie komt in de kosten van bepaalde behandelingen, waardoor ziekenhuizen hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en betaalbare en doelmatige zorg kunnen blijven leveren.
Hoe werkt een DBC zorgproduct?

Wanneer u voor een behandeling naar FKT gaat, wordt niet iedere handeling, zoals een injectie of een echo, apart afgerekend. Betaling van de gegeven zorg gebeurt aan de hand van DBC-zorgproducten. Deze producten zou je kunnen zien als een pakket aan zorgvormen die worden gebruikt bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een IVF behandeling. De prijs van het zorgproduct is het gemiddelde van alle zorgkosten die komen kijken bij een dergelijke behandeling.

Waarom duurt het soms lang voordat de rekening wordt verstuurt?
Een diagnose behandeling combinatie-zorgproduct (ook wel DBC genoemd) gaat in op de dag dat er een eerste verrichting is uitgevoerd. Dit kan het eerste gesprek met een medisch specialist zijn, maar ook een bloedonderzoek dat op aanvraag van de huisarts is gebeurd. Deze datum wordt gebruikt bij het verrekenen van de kosten met het eigen risico. 
Na openen blijft een DBC maximaal 120 dagen open. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een behandeling of 90 dagen na opening van een DBC bij een behandeling, als dit een eerste traject betreft. Als de behandeling langer dan 90 dagen duurt, wordt de DBC gesloten. Direct daarna, de volgende dag, wordt een nieuwe DBC geopend voor het vervolgtraject. Deze duurt 120 dagen. Pas als de DBC is gesloten verstuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar, daarom duurt het enkele maanden voordat de zorgverzekeraar of u deze reken