Samenwerking Ferticentro Portugal

 

 

BEHANDELING MET DONOR EICELLEN IN SAMENWERKING MET FERTICENTRO PORTUGAL

Onze kliniek heeft een samenwerking met de Portugese IVF kliniek Ferticentro om de IVF behandeling met donoreicellen makkelijker te maken. Embryo’s die ontstaan zijn na behandeling met een eiceldonor in Ferticentro kunnen, nadat ze zijn ingevroren en getransporteerd, in onze kliniek in Hengelo worden teruggeplaatst.

De behandeling bestaat uit de volgende stappen:
•    Medische noodzaak en verwijzing voor behandeling met eiceldonatie
•    Keuze voor behandeling in Ferticentro, Portugal
•    Aanmelding via Nederlands contactpersoon. Zij bespreekt het traject met u,  en de kosten van het traject en stuurt het intakeformulier voor Ferticentro
•    Vooronderzoeken in Nederland
•    Intake via video-call met Ferticentro Portugal. De historie medische voorgeschiedenis wordt doorgenomen en de  behandelmogelijkheden worden besproken.
•    Afspraak bij Ferticentro Portugal om semen sperma voor de behandeling in te leveren
•    Selectie van donor in Ferticentro Portugal
•    IVF/ ICSI behandeling met eicellen van donor in Ferticentro Portugal
•    Intake Fertiliteitskliniek Twente, kennismaking, vragen en maken behandelschema
•    Transport embryo’s van Ferticentro Portugal naar Fertiliteitskliniek Twente
•    Behandeling voorbereiding endometrium en embryo transfer in Fertiliteitskliniek Twente

De verwijzing
Als het zwanger worden met uw eigen eicellen niet lukt dan kan de kinderwens soms toch vervuld worden door gebruik te maken van eicellen van een donor. U kunt met uw eigen arts bespreken of u daar voor in aanmerking kunt komen.
Als u voorheen al patiënt was bij onze kliniek, dan zullen wij u verwijzen naar Ferticentro Portugal en wij zullen u in contact brengen met de Nederlandse vertegenwoordiger van Ferticentro.

Keuze voor behandeling bij Ferticentro Portugal:
Al meer dan 20 jaar helpt Ferticentro vrouwen uit de hele wereld bij het vervullen van hun droom om een gezin te stichten. De kliniek staat internationaal bekend en is specialist in het aanbieden van de veiligste en meest geavanceerde vruchtbaarheidsoplossingen. Ze zijn experts in het leveren van persoonlijke zorg tegen betaalbare prijzen. Patiënten ontvangen een gedetailleerd donorprofiel en worden tijdens het gehele proces begeleid door een Nederlandse patiëntencoördinator. Het belangrijkste is dat Ferticentro een eigen niet-anonieme eicel- en spermabank heeft en dat de samenwerking voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. https://www.ferticentro.pt/en/

Aanmelding via Nederlands contact persoon
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie neem dan contact op met onze Nederlandse contactpersoon mevrouw Anneke Janssen.
email: info@Ferticentro.nl, mobiel: 06 - 14 664 665: beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur. Indien de telefoon niet beantwoord wordt, stuur dan een bericht via Whatsapp of sms. Zij neemt op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Vooronderzoeken in Nederland
De arts in Portugal zal zo veel mogelijk gebruik maken van onderzoeken die al in Nederland zijn gedaan of alsnog in Nederland gedaan kunnen worden. Dit voorkomt onnodig dubbel onderzoek en onnodige kosten. U ontvangt hierover instructies van uw Nederlandse contactpersoon.

Intake Ferticentro, behandelmogelijkheden en kosten worden besproken, selectie van de donor, IVF behandeling en transport
In Ferticentro wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor een behandeling met donor eicellen. Zij informeren u over de behandeling en doen een voorstel voor een eiceldonor. Vervolgens zullen de donoreicellen met het sperma van uw partner worden bevrucht en tot embryo worden gekweekt. De embryo’s die goed genoeg zijn voor een behandeling zullen worden ingevroren en naar FKT worden verplaatst door een gespecialiseerd transport bedrijf.
 
Om dit transport en opslag van uw embryo’s in FKT mogelijk te maken moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
•    De bewaarovereenkomst en het informed consent formulier moeten door u zijn ondertekend en in ons bezit zijn.
•    Ferticentro moet de donor gegevens hebben aangeleverd zodat deze gegevens kunnen worden ingevoerd in het Nederlandse donorregister.

Intake Fertiliteitskliniek Twente, kennismaking, vragen en maken behandelschema
Voorafgaand aan het transport van de embryo’s zal er een gesprek plaatsvinden met een van de artsen in Fertiliteitskliniek Twente. Dit heeft tot doen om kennis te maken met de kliniek en onze werkwijze en om uw verwachtingen te bespreken. We zullen in dat gesprek ook een behandel plan te maken voor de voorbereiding van het baarmoeder slijmvlies op de terugplaatsing.

De behandeling in Fertiliteitskliniek Twente  
Als de embryo’s in onze kliniek zijn dan zullen wij met u contact opnemen om de terugplaatsing te gaan voorbereiden. Het kan zijn dat u hiervoor medicijnen nodig heeft. Tijdens de behandeling zal er eerst een inwendige echo worden gemaakt om de terugplaatsing juist te plannen. Als alles er goed uit ziet zal de terugplaatsing met u worden gepland.
 
Zwanger
Als u zwanger wordt van de behandelingen dan wordt de eerste echo gemaakt in ons centrum. Daarna wordt u verwezen naar de gynaecoloog. Wij zijn verplicht om de gegevens over uw zwangerschap te registreren in het donorregister.