Zin en Zwanger


Deze studie onderzoekt het effect van online seks-counseling op de kans op zwangerschap bij koppels met onverklaarde verminderde vruchtbaarheid.

U heeft beiden het Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (OFO) ondergaan. Dit onderzoek vond geen verklaring waarom u nog niet zwanger bent geworden, maar toont ook aan dat uw kans op een zwangerschap in het komende jaar tenminste 30% is. Op basis van deze resultaten heeft u het advies gekregen om in de komende 6 maanden een zwangerschap zonder medisch ingrijpen te blijven nastreven.
Dit noemen we ook wel een afwachtend beleid en wordt ook aanbevolen in de richtlijn voor vruchtbaarheidsbehandelingen van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel koppels die al langere tijd proberen zwanger te worden problemen krijgen met seksualiteit. Dit uit zich meestal in minder frequente gemeenschap, minder zin in gemeenschap en meer moeite om van seksualiteit te genieten.

Er zijn aanwijzingen dat (online) seks-counseling deze problemen kan verhelpen met als mogelijk gevolg een hogere kans op zwangerschap. Omdat het effect van online seks counseling nog niet grondig onderzocht is, weten we nog niet zeker of het werkt. Daarom werkt onze kliniek in samenwerking met vele andere ziekenhuizen in Nederland mee aan een onderzoek om aan te tonen wat de beste behandeling is: wel of geen online seks-counseling.

Het doel van dit onderzoek is dus het vergelijken van de zwangerschapsresultaten bij koppels die thuis proberen zwanger te worden zonder online seks-counseling en koppels die thuis proberen zwanger te worden mét online sekscounseling gedurende een periode van zes maanden. Wanneer u besluit mee te doen aan dit onderzoek wordt via loting bepaald welke behandeling u gaat krijgen.