Wetenschappelijk onderzoek


Fertiliteitskliniek Twente hecht veel belang aan deelname van wetenschappelijke studies.

Wetenschappelijke studies zijn nodig om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van sommige vruchtbaarheidsproblemen, om nieuwe behandelingen te ontwikkelen en de bestaande behandelingen te verbeteren.

Veel van deze studies vinden plaats binnen het zogenaamde ‘Onderzoeksconsortium’ (www.studies-obsgyn.nl). Dit consortium is een samenwerkingsverband van Nederlandse ziekenhuizen en fertiliteitscentra

Deze samenwerking biedt unieke mogelijkheden om in een hoog tempo gegevens te verzamelen en op die manier uitkomsten te verkrijgen die een grote betrouwbaarheidswaarde hebben. Dat betekent tijdwinst en zo hopen we u steeds te kunnen helpen volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Bent u als patiënt verplicht om deel te nemen aan deze wetenschappelijke studies?
Nee, u bent nooit verplicht om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie.
Deelname vindt uitsluitend plaats op basis van vrijwilligheid.

Indien u, in uw specifieke situatie, in de doelgroep van de studie past zal de arts u om deelname aan een studie vragen. Deze zal u uitleg geven over de studie.

Als u op basis van deze informatie interesse heeft, ontvangt u schriftelijke informatie en aansluitend heeft u een gesprek met een onderzoeksverpleegkundige. Deze verpleegkundige zal de studie mondeling toelichten en u wordt in de gelegenheid gesteld om uw vragen over het onderzoek te stellen.

Als u besluit om mee te doen dan moet u daarvoor schriftelijke toestemming geven door middel van een toestemmingsverklaring (zgn. Informed Consent).
In dat geval worden uw gegevens geanonimiseerd ingevoerd in het onderzoeksverslag en wordt door loting bepaald welke behandeling u gaat krijgen. Ook tijdens de studie staat het u vrij om deelname aan de studie te stoppen.
U kunt overigens altijd uw deelname aan het onderzoek staken.

Loop ik risico als ik deelneem aan deze onderzoeken?
Nee, voor alle studies worden de risico’s van deelname door een externe commissie van experts beoordeeld (een medisch ethische commissie).
In het FKT vinden alleen studies plaats waarbij deze commissie heeft aangegeven dat deelnemers geen onnodig risico lopen.