Algemene informatie

Er zijn rondom Corona veel maatregelen waarmee we allemaal te maken hebben.
Ook Fertiliteitskliniek Twente moet aan veel voorwaarden voldoen die voor u als patiënt voelbaar en soms teleurstellend zijn.
Daarin hebben we nauw contact met NVOG-RIVM-ZKN.
Ieders veiligheid is voor ons van groot belang en stemmen daar onze contactmomenten en behandelingen op af.

Deze corona preventie regels gelden voor iedereen:
 • U komt alleen naar de kliniek!!  Partners, kinderen of andere begeleiding wachten BUITEN de kliniek of in de auto (dus ook niet in de hal!).
  Dus ook voor inseminaties, IVF-ICSI punctie en embryo terugplaatsing!
 • Alleen voor de zwangerschapsecho mag de partner mee naar de kliniek,
 • Het dragen van een mondneusmasker (mondkapje) is verplicht in de Kliniek.
 • Houd in de kliniek minimaal 1,5 meter afstand.
 • U mag niet naar de kliniek komen wanneer u verkouden bent,
  hoest, niest, een loopneus heeft of koorts hebt. Blijf dan thuis.
  Bij twijfel blijft u eveneens thuis en meldt u een eventueel bestaande afspraak af via ons contactformulier op de website.
 • Bij binnenkomst van de kliniek desinfecteert u allereerst de handen op de aangegeven plek. U volgt de instructies op van de secretaresse.
 • Het koffieapparaat en de keuken zijn niet voor patiënten beschikbaar
 • De kliniek is alleen geopend op afspraak.
  Kom niet zonder afspraak naar de kliniek, ook niet voor het ophalen van medicatie. Zonder afspraak wordt u niet geholpen.
 • Wij schudden geen handen.
 • Kom op tijd voor uw afspraak. Dat voorkomt dat te veel mensen in de wachtkamer zitten. Bent u te vroeg? Wacht dan in de auto of buiten.
  Bent u te laat? Dan kan uw afspraak niet doorgaan en moet u een nieuwe afspraak maken.
Daarnaast gelden de algemene maatregelen van het RIVM:
- Als iemand in het huishouden koorts heeft: blijf thuis, kom niet naar de kliniek
- Reis niet onnodig

Voorafgaand aan de behandeling ondertekenen Informed Consent Covid 19
Omdat CORONA COVID-19 een nieuw virus is, is er veel onbekend over de gevolgen van een infectie tijdens de bevruchting, al dan niet tijdens een fertiliteitstraject. Het is belangrijk dat u zich dat realiseert voor u een behandeling ondergaat. Wij hebben een informed consent opgesteld die u informeert over de onzekerheden die er nog zijn en welke gevolgen dat nog kan hebben.

Wij vragen aan iedereen die een behandeling ondergaat dit informed consent te ondertekenen zodat wij er zeker van zijn dat u dit begrijpt. Het informed consent en de begeleidende brief zal door de verpleegkundige persoonlijk aan u worden gemaild wanneer u gaat beginnen met een behandeling.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder van de NVOG.