Vacatures

Vacature :

  • Kandidaten Cliëntenraad

Cliëntenraad in oprichting voor Fertiliteitskliniek Twente.

Fertiliteitskliniek Twente zoekt leden voor haar cliëntenraad! Iets voor u?
De cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.
De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de patiëntenzorg binnen de organisatie.

Wij verwachten van u dat u;
• bekend bent met onze organisatie als cliënt of als familie;·
• beschikt over bestuurlijk inzicht;·
• in staat bent de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen;·
• beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding;
• schriftelijk en communicatief vaardig bent;
• woonachtig bent in de regio.

Wij bieden u:·
• de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen;
• de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken;
• een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad;·
• een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering;
• onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding.

Meer informatie
Met vragen kunt u terecht bij mw. dr. J Neve of mw. I. Volker, 074 255 40 90

U kunt uw brief met motivatie en CV opsturen naar Fertiliteitskliniek Twente, Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo, t.a.v. I. Volker of mailen naar cr@fertiliteitskliniektwente.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.