Zaadonderzoek

Deze instructie is voor mannen die zaadonderzoek laten uitvoeren via:

 • Huisarts  en Uroloog
  ( klik hier voor meer informatie)
 • Fertiliteitskliniek Twente

Afspraak
U kunt telefonisch een afspraak maken bij het secretariaat
074-2554090  
Wij vragen altijd naar een geldig legitimatiebewijs. 
Indien u via uw huisarts een onderzoek laat verrichten dan dient u zich vooraf te laten inschrijven bij het secretariaat van de fertiliteitskliniek.

Belangrijk
Voor een betrouwbaar onderzoek is het belangrijk dat u zich houdt aan de volgende regels:

 • Het sperma moet worden opgevangen in een steriel potje. Deze kunt u verkrijgen bij de Fertiliteitskliniek Twente, een prikpost van Medlon of bij uw huisarts wanneer deze het onderzoek aanvraagt.
 • Het is aan te raden om 24 tot 48 uur voorafgaand aan het  onderzoek nog een zaadlozing te hebben.
 • Het sperma kan thuis worden geproduceerd of in de daarvoor  ingerichte ruimte van de fertiliteitskliniek ( wilt u hier gebruik van maken geeft dit aan). Bij productie buiten de kliniek moet het potje op het lichaam worden vervoerd en binnen 1  uur na productie afgegeven worden.
 • Wek een zaadlozing op door middel van masturbatie. Gebruik geen glijmiddel of condoom.
Instructies voor het produceren
 • Was handen en penis goed met water.
 • Droog de penis.
 • Open het opvangpotje en plaats het deksel omgekeerd op de tafel.
 • Vang het sperma op in het potje en sluit het potje goed af. Was uw handen.
 • Mocht niet al het sperma in het potje terecht zijn gekomen, meld dit dan bij afgifte.
 • Voorzie het potje van sticker met naam, geboortedatum en BSN nummer.
 • Indien produceren niet lukt, kunt u contact met ons opnemen
Instructies voor het inleveren

Komt u via de huisarts of uroloog dan mag u zich melden bij de receptie van de fertiliteitskliniek. U dient zich te kunnen legitimeren.
Komt u via de kliniek dan mag u zich melden bij het loket van het andrologisch laboratorium.
Het potje moet bij inleveren zijn voorzien van een sticker voorzien van naam, geboortedatum en BSN nummer.
Bij het inleveren zal de analist u een aantal vragen stellen wat betreft onthouding, koorts/ziekte, kloppen de gegevens en legitimatie.

Uitslag van het onderzoek

Uw verwijzer ontvangt de uitslag, dit duurt maximaal 5 werkdagen.
Bent u bij FKT in behandeling dan maakt u voor de uitslag een afspraak met uw arts bij het secretariaat.

Opmerkingen
Heeft u op- of aanmerkingen over uw bezoek? Geef dit dan door aan een medewerker of stuur uw bevindingen per e-mail naar: e.unterhorst@fertiliteitskliniektwente.nl

Uw mening is erg belangrijk voor ons.