Zaadonderzoek

Deze instructie is voor mannen die zaadonderzoek laten uitvoeren via:

 • Huisarts of Uroloog
  ( klik hier voor meer informatie)
 • Fertiliteitskliniek Twente

Afspraak
U kunt per mail een afspraak maken bij het secretariaat@fertiliteitskliniektwente.nl
(voorzien van uw naam, geboortedatum en mobiele nummer)

Wij vragen altijd naar een geldig legitimatiebewijs. 
Indien u via uw huisarts een onderzoek laat verrichten dan dient u zich vooraf te laten inschrijven bij het secretariaat van de fertiliteitskliniek.

Belangrijk
Voor een betrouwbaar onderzoek is het belangrijk dat u zich houdt aan de volgende regels:

 • Het sperma moet worden opgevangen in een steriel potje. Deze kunt u verkrijgen bij een prikpost van Medlon, bij uw huisarts wanneer deze het onderzoek aanvraagt of u koopt een steriel urinepotje bij uw apotheek.
 • Het is aan te raden om 24 tot 48 uur voorafgaand aan het  onderzoek nog een zaadlozing te hebben.
 • Het sperma kan thuis worden geproduceerd. Bij productie buiten de kliniek moet het potje op het lichaam worden vervoerd en binnen 1  uur na productie afgegeven worden.
 • Wek een zaadlozing op door middel van masturbatie. Gebruik geen glijmiddel of condoom.
Instructies voor het produceren
 • Was handen en penis goed met water.
 • Droog de penis.
 • Open het opvangpotje en plaats het deksel omgekeerd op de tafel.
 • Vang het sperma op in het potje en sluit het potje goed af. Was uw handen.
 • Mocht niet al het sperma in het potje terecht zijn gekomen, meld dit dan bij afgifte.
 • Voorzie het potje van sticker met naam, geboortedatum en BSN nummer.
 • Indien produceren niet lukt, kunt u contact met ons opnemen
Instructies voor het inleveren

Bij binnenkomst in de kliniek desinfecteert u uw handen en meldt u zich bij de secretaresse aan de balie. U moet zich kunnen legitimeren.
Het potje moet bij inleveren zijn voorzien van een sticker met uw naam, geboortedatum en BSN nummer.
Bij het inleveren zal de analist u een aantal vragen stellen wat betreft onthouding, koorts/ziekte en legitimatie.

Uitslag van het onderzoek

Uw verwijzer ontvangt de uitslag, dit duurt maximaal 5 werkdagen.
Bent u bij FKT in behandeling dan maakt u voor de uitslag een afspraak met uw arts bij het secretariaat.

Opmerkingen
Heeft u op- of aanmerkingen over uw bezoek? Geef dit dan door aan een medewerker of stuur uw bevindingen per e-mail naar: e.unterhorst@fertiliteitskliniektwente.nl

Uw mening is erg belangrijk voor ons.