Patienten tevredenheidsonderzoek



Deelname aan deze digitale enquête, geeft ons de mogelijkheid om continu aandacht te blijven houden voor de kwaliteit van zorg die wij aan u leveren.

Hiermee bieden wij onze patiënten gedurende het hele jaar de mogelijkheid suggesties ter verbetering met ons te delen.
Deelname aan de enquête is anoniem en de gedeelde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Vul hier ons tevredenheidsonderzoek in

Vanuit het keurmerk ZKN en ISO 9001 wordt verwacht de patiënt tevredenheid te meten.

Hartelijke dank voor uw medewerking!