Nieuws

Verandering kosten behandelingen met donorsemen

KID subsidie
Vanaf 1 april 2020 vindt er een verandering plaats in de vergoeding van de KID behandeling voor alleenstaanden en lesbische stellen. De kosten van het fertiliteitsonderzoek en inseminaties zullen niet langer door de zorgverzekeraar worden vergoed. De overheid zal dit in plaats daarvan de komende jaren vanuit een subsidie vergoeden.
Omdat er geen eigen risico afspraken hierover zijn, moeten patiënten 192,50 Euro zelf bekostigen voor het fertiliteitsonderzoek. Deze betaling moet per pin betaald worden aan onze kliniek voorafgaand aan de start van de behandeling.
De kosten voor het bloedonderzoek, bewaarkosten en de KID rietjes blijven voor eigen rekening. Voor KID behandelingen die buiten deze groep vallen verandert er niks.
Voor de gehele regeling kijk op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042891/2020-01-01
Terug
Media
  • rustige achtergrond paars