Fertiliteitskliniek Twente

Tarieven en Vergoedingen

Informatie over uw zorgkosten

Wanneer u voor een onderzoek of behandeling gebruik maakt van de diensten van Fertiliteitskliniek Twente, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten. Welke rol heeft u hier in.

In de meeste gevallen zal dit via uw zorgverzekeringen gaan. In sommige gevallen moet u de rekening gedeeltelijk of helemaal zelf betalen.

Welke zorg wordt er vergoed ?

Om zeker te weten waar u aan toe bent en wat er wordt vergoed, raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Fertiliteitskliniek Twente is opgenomen in de Stichting Medisch Centrum Vrouw. Onder deze naam zijn wij bekend bij de zorgverzekeraar.  De zorgverzekeraar kan vragen naar de AGB-code van de kliniek, de AGB-code is:  22220440.

De zorgverzekeraar is alleen bereid de zorg voor de behandeling te vergoeden als u een geldige verwijsbrief kunt overleggen. Dat wil zeggen dat u moet zijn verwezen door uw huisarts of specialist naar Fertiliteitskliniek Twente.

De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering is opgenomen. Deze basisverzekering kan worden aangevuld met aanvullende verzekeringen. De inhoud van deze aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar.  Tevens is  in de basisverzekering voor iedereen een eigen risico opgenomen. Het eigen risico verschilt per zorgverzekeraar, maar ook per verzekerde .

Wanneer u kiest voor een behandeling in Fertiliteitskliniek Twente , raadpleeg uw polisvoorwaarden en  informeer bij uw zorgverzekeraar of het in uw situatie om verzekerde zorg gaat.

Wanneer u uw polisvoorwaarden bestudeert is het goed te weten dat er in Nederland twee type polissen bestaan:

Bij de naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgaanbieder waarmee ze een contract hebben. Als de zorgaanbieder geen contract heeft, kunt u alsnog de rekening indienen; u krijgt dan een marktconforme vergoeding van de behandeling. Dit verschilt tussen verzekeraars, dus wij raden u aan dit goed na te vragen.

Bij een restitutiepolis krijgt u meestal de rekening zelf toegestuurd. U betaalt de rekening  zelf en declareert deze dan bij uw verzekeraar. Voor deze polis maakt het niet uit of uw zorgaanbieder een overeenkomst met de zorgverzekeraar heeft. De meeste restitutiepolissen vergoeden de zorg voor 100%.

Alle behandelingen die in de Fertiliteitskliniek Twente worden gedaan, vallen onder de basiszorg. Tot de basiszorg behoren ook de IVF- en ICSI behandelingen. De voorwaarden hiervoor en het aantal te vergoeden behandelingen (meestal 3) kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Kosten en vergoedingen behandeling of consult

Op 1 januari 2012 is het nieuwe en verbeterde declaratiesysteem voor ziekenhuizen “DOT (DBC’s op weg naar transparantie)” in werking getreden.
DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Het beschrijft alle stappen van diagnosestelling tot behandeling. Dit pakket van onderzoeken/behandelingen wordt een zorgproduct genoemd.  Ook voor fertiliteitsbehandelingen zijn zorgproducten geformuleerd. Per zorgproduct is er een, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld, maximum tarief.

Nadere informatie met betrekking tot prijzen en de opbouw van een DBC kunt u vinden op: www.nza.nl en www.dbconderhoud.nl 

 

 

Actueel