Fertiliteitskliniek Twente

Privacy recht

 

Zorgverleners van Fertiliteitskliniek Twente gaan zorgvuldig om met persoonlijke-, medische- en financiële gegevens. Dat is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om dit te kunnen waarborgen heeft Fertiliteitskliniek Twente een privacy verklaring voor u opgesteld. Wat dat precies inhoudt leest u hier.

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke- en medische gegevens.
Wat dat precies inhoudt leest u hier.

 

Actueel